Elektrik stansiyalarında audit mövzusunda təlim keçirilib

11 iyun 2019-cu il tarixdə Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (AERA) və DNV GL şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə elektrik stansiyalarında audit mövzusunda təlim keçirilib. Bir neçə paneldən ibarət təlimlərdə ilk olaraq Azərbaycan üçün aktual olan enerji sistemi texnologiyaları və istilik elektrik stansiyalarının qiymətinə təsir edən əsas amillər barədə məlumat verilərək enerji sisteminin qısa icmalı verilib. Daha sonra Almaniyadan gəlmiş ekspert Frank Şultz auditin konsepsiyası haqqında danışaraqmüqayisəli təhlil, xərclərin optimallaşdırılması, enerji effektivliyi barədə məlumat verib, iş yerində sağlamlıq və əmək təhlükəsizliyi, əməliyyat prosedurları, ətraf mühitin müdafiəsi kimi auditin həyata keçirildiyi sahələrdən söhbət açıb.  

İnteraktiv müzakirələr şəraitində keçən təlimlərdə iştirakçıların suallarını cavablandıran təlimçi auditə hazırlıq barədə də danışaraq audit planının enerji səmərəliliyindən nümunələr gətirib, istifadə edilən enerji mənbələri və müvafiq dəyişənlər haqqında məlumatın təhlili metodologiyasını izah edib. Təlimlərdə enerji istifadə edən qurğular haqqında məlumatın toplanması və enerji dəyərləndirməsi, enerjiyə qənaət potensialı və enerji effektivliyinin qiymətləndirilməsi, həmçinin kommunikasiya və davranış qaydaları barədə danışılıb.

Bu sahədə aparıcı Avropa ölkələrinin təcrübəsindən danışan təlimçi əməliyyat rejimləri və mərhələləri, yükün paylanması haqqında təlimatlar, yanacaq sərfiyyatı və effektivliyi, texniki qulluq rejimləri, stansiyanın müyəssərliyi və etibarlılığı, eləcə də elektrik stansiyasının fəaliyyətinin ekoloji məqamları və onların məhsulun qiymətinə təsiri barədə məlumat verib.

DNV GL risklərin qiymətləndirilməsi, konsaltinqi və menecmenti sahəsində sertifikasiya və ixtisaslaşma üzrə beynəlxalq bir cəmiyyətdir. Şirkət 2013-cü ildə Norveçin "Det Norske” və Almaniyanın “Germanischer Lloyd” şirkətlərinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Şirkətin əsas fəaliyyət sahələri bərpa olunan, alternativ və ənənəvi enerji mənbələri, eləcə də neft və qaz sahəsidir.