Şəbəkələrdə elektrik enerjisinin itkiləri mövzusunda təlim keçirilib

3 iyul 2019-cu il tarixdə Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (AERA), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) və DNV GL şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə şəbəkələrdə elektrik enerjisinin itkiləri mövzusunda təlim keçirilib. Bir neçə sessiyadan ibarət təlimlərdə ilk olaraq iştirakçılara itkilərin azaldılmasının əhəmiyyəti, Azərbaycan kontekstində itkilərin azaldılması, izah və təsnifat, itkilərin növləri və ölçmə meyarları, beynəlxalq müstəvidə müqayisələr və fərqlərin səbəbləri barədə məlumat verilib.

Daha sonra texniki itkilərin azaldılması strategiyaları haqqında söhbət açılıb, texniki itkilərə səbəb olan qüvvələr barədə danışılıb. Kommersiya itkilərinin azaldılması strategiyası müzakirə edilərkən itkilərin azaldılması variantları, xərc və faydanın balansı müqayisəli şəkildə təhlil edilib.

İnteraktiv müzakirələr şəraitində keçən təlimlərdə iştirakçıların suallarını cavablandıran təlimçilər bir sıra ölkələrdə əldə olunmuş təcrübələrdən nümunələr gətiriblər. Çili, Argentina və Oman kimi yüksək itkiləri azaltmağa nail olmuş ölkələrin bu fəaliyyətlərinin qısa icmalı verilib. Bu sahədə aparıcı Avropa ölkələrinin təcrübəsindən danışan təlimçilər Ukraynanın da əldə etdiyi etdiyi nailiyyətləri misal göstəriblər.

DNV GL risklərin qiymətləndirilməsi, konsaltinqi və menecmenti sahəsində sertifikasiya və ixtisaslaşma üzrə beynəlxalq bir cəmiyyətdir. Şirkət 2013-cü ildə Norveçin "Det Norske” və Almaniyanın “Germanischer Lloyd” şirkətlərinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Şirkətin əsas fəaliyyət sahələri bərpa olunan, alternativ və ənənəvi enerji mənbələri, eləcə də neft və qaz sahəsidir.