Elektrik qurğularının istismarına buraxılış aktları

Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi güc həddindən yuxarı elektrik qurğularının istismarına buraxılış aktı vermək üçün texniki baxış istehlakçıların təqdim etdiyi aşağıdakı sənədlər əsasında keçirilir:

- enerji təchizatı müəssisəsinin və ya dövlət elektroenergetika müəssisəsinin verdiyi texniki şərtlər;

- Agentlik və enerji təchizatı müəssisəsi az/public/announcements/acts razılaşdırılmış enerji təchizatı layihəsi;

- tikinti-quraşdırma işlərini aparmış şəxslə istehlakçı arasında təhvil-təslim aktı;

- elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsin təyin olunması barədə əmrin surəti;

- kontur torpaqlama müqavimətinin ölçülməsi protokolu;

- transformatorun və avadanlıqların sınaq-sazlama protokolu;

- elektrik veriliş xəttinin sınaq protokolu və qapalı işlər aktı;

- elektrik sayğacının quraşdırılması aktı.

 

 

Qeyd: Siyahıdakı sənədlərdən əlavə sahibkarlardan heç bir sənəd tələb olunmur. Layihələrin razılaşdırılması 3 iş günü ərzində, istismara buraxılma isə 5 iş günü müddətində ödənişsiz olaraq həyata keçirilir.