Elanlar

AERA “Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü (KASKO) sığortalanması” xidmətinin satın alınması məqsədilə təkrar kotirovka sorğusu elan edir

AERA “Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin alışı, onların quraşdırılması və texniki təmir xidməti”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Müsabiqə və kotirovka sorğuları ləğv edilib

 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi üçün “Webex meetings” proqram təminatından istifadə hüququna dair “5 host” üçün bir illik lisenziyanın elektron satınalma vasitəsilə Açıq tender proseduru üzrə satın alınması məqsədilə 17.11.2022-ci il tarixdə keçirilmiş açıq tender prosedurunda 1 iddiaçı (“RABALON” MMC) qiymət təklifi təqdim etmişdir. Müsabiqəyə təklif verən malgöndərənlərin sayı qanunvericiliklə müəyyən edilən saydan az olması səbəbilə, müsabiqənin tamamlanması mümkün olmamışdır və müsabiqə ləğv edilmişdir.
 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü (KASKO) sığortalanması xidmətinin elektron satınalma vasitəsilə kotirovka sorğusu prosedurundan istifadə etməklə satın alınması məqsədilə 21.11.2022-ci il tarixdə keçirilmiş kotirovka sorğusunda 2 (iki) iddiaçı (“A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİ” MMC və AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SIĞORTA KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ) qiymət kotirovkası təqdim etmişdir. Müsabiqəyə təklif verən malgöndərənlərin sayı qanunvericiliklə müəyyən edilən saydan az olması səbəbilə müsabiqənin tamamlanması mümkün olmamışdır və kotirovka sorğusu ləğv edilmişdir.
 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin alışı, onların quraşdırılması və texniki təmir xidmətinin elektron satınalma vasitəsilə kotirovka sorğusu prosedurundan istifadə etməklə satın alınması məqsədilə 22.11.2022-ci il tarixdə keçirilmiş kotirovka sorğusunda iddiaçı qismində qiymət kotirovkası təqdim edilməmişdir. Müsabiqəyə təklif verən malgöndərən olmaması səbəbilə müsabiqənin tamamlanması mümkün olmamışdır və kotirovka sorğusu ləğv edilmişdir.

AERA sənədlərin vahid elektron məlumat bazasının yaradılmasına dair proqram təminatının satın alınması məqsədilə açıq tender elan edir

Açıq tender proseduru ləğv edilib

 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi üçün “Webex meetings” proqram təminatından istifadə hüququna dair “5 host” üçün bir illik lisenziyanın satın alınması məqsədilə 17.11.2022-ci il tarixdə keçirilmiş açıq tender prosedurunda 1 iddiaçı tender təklifi təqdim etdiyi ilə əlaqədar “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci yarımbəndinə əsasən açıq tender proseduru ləğv edilib.

AERA “Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan Agentliyin Gəncə filialının və Agentliyin Lənkəran filialının inzibati binalarının cari təmiri xidməti”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir 

AERA “Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin alışı, onların quraşdırılması və texniki təmir xidməti”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir 

AERA “Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü (KASKO) sığortalanması” xidmətinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

AERA açıq tenderin qalibi "Master-Ofis" MMC ilə satınalma müqaviləsi bağlayıb 

 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (AERA) "Agentliyə digər maşın və avadanlıqlarının (kombi, kondisioner və s.) satın alınması" üzrə 22.08.2022-ci il tarixdə keçirilmiş açıq tenderin qalibi "Master-Ofis" MMC ilə 18.10.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlayıb.

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi üçün “Webex meetings” proqram təminatından istifadə hüququna dair “5 host” üçün birillik lisenziyanın satın alınması məqsədilə açıq tender elan edilir 

“Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan Agentliyin Gəncə filialının və Agentliyin Lənkəran filialının inzibati binalarının cari təmiri xidməti”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edilir

AERA açıq tenderin qalibi "B AND B SECURİTY ALLİANCE LİMİTED" MMC ilə satınalma müqaviləsi bağlayıb

 • Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (AERA) "Agentlikdə tətbiq ediləcək elektron xidmətlərin quraşdırılması üçün tələb olunan lisenziyalar"ın satın alınması məqsədilə 09.08.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş açıq tenderin qalibi "B AND B SECURİTY ALLİANCE LİMİTED" MMC ilə 28.09.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlayıb.

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyində sənədlərin vahid elektron məlumat bazasının yaradılmasına dair proqram təminatının satın alınması məqsədilə açıq tender elan edilir 

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi üçün “Webex meetings” proqram təminatından istifadə hüququna dair “5 host” üçün bir illik lisenziyanın satın alınması məqsədilə açıq tender elan edilir

AERA "Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü (KASKO) sığortalanması” xidmətinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Agentlikdə tətbiq ediləcək elektron xidmətlərin quraşdırılması üçün tələb olunan lisenziyaların satın alınması məqsədilə açıq tender elan edilir!

Kotirovka sorğusunun qalibi "MASTER-OFİS" MMC ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb

 • "Agentliyin balansında olan inzibati binalardakı isitmə və soyutma avadanlıqlarının təmiri” xidmətinin satın alınması məqsədilə 13.06.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "MASTER-OFİS" MMC ilə 27.07.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Kotirovka sorğusunun qalibi "OFFİSSA DİZAYN Ko" MMC ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb 

 • Agentliyə tələbat əsasında mebel avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə 17.06.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "OFFİSSA DİZAYN Ko" MMC ilə 25.07.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Kotirovka sorğusunun qalibi "DASU" MMC ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentliyin balansında olan 1C mühasibat uçotu proqramının təkmilləşdirilməsi işlərinin satın alınması məqsədilə 17.05.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "DASU" MMC ilə 30.06.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Agentliyin filiallarının inzibati binaları üçün təhlükəsizlik, şəbəkə, kompüter və rabitə avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə tender elan edilir!

AERA “Agentliyə tələbat əsasında mebel avadanlıqları”nın satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir! 

AERA “Agentliyin balansında olan inzibati binalardakı isitmə və soyutma avadanlıqlarının təmiri” xidmətinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir!

AERA açıq tenderin qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə satınalma müqaviləsi bağlayıb

 • Agentliyə kompüter və rabitə avadanlıqlarının satın alınması üzrə 21.04.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş açıq tenderin qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə 18.05.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

AERA “1C mühasibat uçotu proqramının təkmilləşdirilməsi işləri”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir!

AERA Agentliyə digər maşın və avadanlıqlarının (kombi, kondisioner və s.) satın alınması məqsədilə açıq tender elan edir!

Açıq tenderin qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentliyə kompüter, foto və surətçıxaran avadanlıqlarının satın alınması üzrə Agentlikdə elektron satınalma vasitəsilə 31.03.2022-ci il tarixdə keçirilmiş açıq tenderin qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə 20.04.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

“ERRA” təşkilatı ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentliyin əməkdaşlarının “ERRA” təşkilatı tərəfindən təşkil edilən təlimlərdə iştirakını təmin etmək məqsədilə “ERRA” təşkilatı ilə 19.04.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Kotirovka sorğusunun qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentlikdə quraşdırılmış bir sıra şəbəkə və infrastruktur avadanlıqlarına texniki dəstək xidmətinin satın alınması məqsədilə 29.03.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "İNFİNİTECH" MMC ilə 12.04.2022-ci il tarixli İNF 121 nömrəli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Kotirovka sorğusunun qalibi "Antaris" QSC ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentliyə dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədilə 11.03.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "Antaris" QSC ilə 06.04.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

Kotirovka sorğusunun qalibi ilə müqavilə bağlanılıb

 • “Agentliyin balansında olan avtonəqliyyat vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinin alışı, onların quraşdırılması və texniki təmir xidmətinin satın alınması” məqsədilə 16.02.2022-ci il tarixdə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi “Azərtexservis” MMC ilə 05.03.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb.

AERA kompüter və rabitə avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə tender elan edir!

AERA Agentlikdə quraşdırılmış bir sıra şəbəkə və infrastruktur avadanlıqlarına texniki dəstək xidməti”nin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir! 

Kotirovka sorğusunun qalibi ilə müqavilə bağlanılıb

 • Agentliyin 2021-ci büdcə ili üzrə maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq kənar auditinin həyata keçirilməsi” xidmətinın satın alınması üzrə Agentlikdə elektron satınalma vasitəsilə 10.02.2022-ci il tarixdə keçirilmiş kotirovka sorğusunun qalibi "CASPIAN CONSULTING AND PARTNERS" MMC ilə 23.02.2022-ci il tarixli satınalma müqaviləsi bağlanılıb. Müqavilənin dəyəri 5000,00 (beş min) manatdır (bütün vergilər, rüsümlar və digər xərclər daxil).

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi “Dəftərxana və təsərrüfat malları”nın satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir!

Agentliyin filiallarının əsasnamələrində edilmiş dəyişikliyə dair elan!

“Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin filiallarının əsasnamələrinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin müvafiq əmrində dəyişikliklər edilib.

Dəyişikliklərə  əsasən, AERA-nın

 • Şəki filialının fəaliyyət ərazisinə Şəki şəhəri, Balakən, Qax, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala rayonları;
 • Kürdəmir filialının fəaliyyət ərazisinə Kürdəmir, Ağsu, Göyçay, Şamaxı, İsmayıllı, Zərdab, Ucar rayonları daxil edilib.