Decisions and Orders of the Cabinet of Ministers
Here you can see the decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan concerning the functions of the Agency, decisions and orders in the field of energy, as well as decisions on gas supply here
Decisions and Orders of the Cabinet of Ministers
Here you can see the decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan concerning the functions of the Agency, decisions and orders in the field of energy, as well as decisions on gas supply here
Decisions and Orders of the Cabinet of Ministers
  • CategoryLegal Acts

 
Decision
Date
Decision on approval of "Rules for the use of electricity" 02.02.2005 
Decision on approval of "Rules of gas use" 12.05.2011
Decision on approval of "Rules for provision of technical conditions for consumers to receive electricity (capacity) and connection to the power supply network" 27.08.2013
Decision on the composition of the board of the Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan 08.10.2014
Decision on Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan No. 325 of October 8, 2014 “On the Composition of the Board of the Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan” 15.02.2018
Decision on approval of the "Rules for the preparation for the autumn-winter season in the field of electricity and heat, as well as gas supply" 26.02.2020
“Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Enerji resurslarından istifadə haqqında”, “Yerin təki haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Energetika haqqında”, “Lisenziyalar və icazələr haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 may tarixli 337-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 27 aprel tarixli 701 nömrəli, “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 773 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə” 2000-ci il 6 mart tarixli 291 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli, “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziya və icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 1 iyul tarixli 1079 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 13 iyul tarixli 1394 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında 477 nömrəli Sərəncam 24.07.2021
"The European Commission has allocated $ 13.0 million to the Republic of Azerbaijan in connection with the Energy Reform Support Program. Decision on approval of the "Action Plan for the use of grant funds in the amount of Euros for the purposes of the Program" 16.12.2009
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 1 fevral tarixli 85 nömrəli, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” 2000-ci il 30 avqust tarixli 392 nömrəli, “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 177-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 20 aprel tarixli 867 nömrəli, “Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 nömrəli və “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2019-cu il 9 aprel tarixli 613 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 13 iyul tarixli 1395 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında 455 nömrəli Sərəncam 23.07.2021
Decision on enterprises not leased in the Republic of Azerbaijan 10.08.1992
Decision on additional measures to ensure the safe operation of life support facilities 02.11.1995
Decision on supply of Nakhchivan Autonomous Republic with electricity 03.11.1997

Decision on rates of customs duties on export-import operations in the Republic of Azerbaijan

22.04.1998

Decision on approval of the Rules determining the general conditions of gas supply by gas distributors

31.05.1999

Decision on determining the lower limit of the rent of the lands owned by the state and municipalities

23.12.2000
On approval of the “Rules for preparation and submission of technical conditions, project documents, as well as connection to the power supply network” for household subscribers to receive electricity (capacity) of existing or construction facilities (from the existing 0.4 kV network) Decision on Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 326 of July 24, 2018 24.07.2018
Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan No. 103 of June 10, 2005 “On approval of the“ Rules for protection of electric networks up to 1000 volts ”and“ Rules for protection of electric networks over 1000 volts ”and“ Examination of fisheries Decision on annulment of the Resolution No. 334 dated August 23, 2017 “On approval of the“ Rules ” 10.06.2005
Decision on amending the "Rules of using electricity" approved by Decision No. 18 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated February 2, 2005 14.04.2022
Decision on approval of the procedure and form of the energy audit, as well as the submission of the report on the results of the energy audit 08.12.2022
Decision on amending Decision No. 226 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated December 23, 2000 on determining the lower limit of the rent of land owned by the state and municipalities 08.12.2022
Decision on approving "The form of the qualification certificate for energy audit, the procedure for issuing it, the suspension and cancellation of its validity period, as well as the Regulation on maintaining the register of energy auditors and energy audit organizations and implementing control over their activities" 08.12.2022

Decision on approval of "Rules for labeling products related to energy consumption"

06.12.2022

Decision on approval of "Requirements for the construction, establishment, operation and maintenance of gas facilities"

06.02.2023
Decision on approval of "Requirements for gas installations not to release gas into the atmosphere, as well as pressure, temperature, composition and other indicators of gas" 06.02.2023

Decision on approval of the "Rule of safety equipment in the operation of chimneys"

06.02.2023

Decision on approval of "Eco-design requirements for products that consume energy or affect energy consumption"

20.02.2023
Decision on approval of the "Rule and evaluation criteria for the assessment of efficiency potential for electricity and thermal energy production and natural gas processing" 18.04.2023
Decision on amendments to the "Gas Utilization Rules" approved by the Resolution No. 80 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated May 12, 2011 25.06.2023
Decision on approval of the "Form, issuance, suspension or revocation of the validity period of the qualification certificate issued to specialty contractors and the procedure for keeping a register of specialty contractors and monitoring their activities" 25.06.2023

Decision on approval of the "Register of inspection and technical service data and the procedure for its use"

25.06.2023

Decision on approval of the "Procedure for inspection of gas installations, gas lines and chimneys, as well as ventilation and air exchange lines by the gas distributor"

25.06.2023

Decision on approving the "Procedure of monitoring the implementation of inspection and technical service"

25.06.2023

Decision on the approval of the "Report form on efficient use of energy resources and energy efficiency"

01.08.2023

Decision on approval of "Minimum energy efficiency norms for buildings"

26.08.2023
Decision on approval of the "Rule for connecting construction objects to the gas distribution network or receiving additional gas volume" 30.08.2023

Decision on approval of the "Rules for the use of heat energy"

05.09.2023

Decision on "Rule for calculation of power required for construction facilities"

03.11.2023

Decision on amending the "Rules determining the general conditions of gas supply by gas distributors" approved by Resolution No. 87 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated May 31, 1999

26.12.2023