Müəllif hüquqları
Geriyə qayıt

Oxşar mövzular

Paylaş

Müəllif hüquqları
  • KateqoriyaMüəllif hüquqları

Müəllif hüquqları  


Agentliyin veb-saytındakı məlumatların məzmunu, strukturu Azərbaycan Respublikasının "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" Qanunu ilə qorunur. 

Agentlik, regulator.gov.az internet informasiya ehtiyatının (veb-sayt) sahibidir, onun idarə olunması və ondan istifadə edilməsi, o cümlədən həmin informasiya ehtiyatında informasiya yerləşdirilməsi qaydalarını müəyyən etmək, internet informasiya ehtiyatını yaratmaq, ona sahiblik və ondan istifadə etmək hüquqlarına malikdir.

Agentliyin veb-saytındakı məlumatların təkrar emalı, yenidən işlənməsi, tərcüməsi, digər KİV-lərdə dərc olunması, saxlanması və (və ya) emalı, o cümlədən elektron informasiya ehtiyatlarında və ya sistemlərində açıqlanması, saxlanması və (və ya) emalı zamanı müəlliflik hüquqları haqqında qanunvericiliyə əməl olunmalıdır.

Paylaş

Oxşar mövzular