Qanunlar
Tənzimlənən sahə qanunları və Agentliyin fəaliyyətinə təsir edən digər qanunları ilə buradan tanış ola bilərsiniz
Qanunlar
Tənzimlənən sahə qanunları və Agentliyin fəaliyyətinə təsir edən digər qanunları ilə buradan tanış ola bilərsiniz
Qanunlar
  • KateqoriyaHüquqi Aktlar

 
 Aktın adı
Tarix 

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

12.11.1995

"Normativ hüquqi aktlar haqqında" Konstitusiya Qanunu

21.12.2010

"Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında" Konstitusiya Qanunu

25.05.1991

"Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında" Qanun

31.05.2021

"Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" Qanun

09.07.2021

"Energetika haqqında" Qanun

05.12.2023

"Elektroenergetika haqqında" Qanun

11.04.2023

"Qaz təchizatı haqqında" Qanun

30.06.1998

"Texniki tənzimləmə haqqında" Qanun

30.09.2019

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Qanun

15.03.2016

"Publik hüquqi şəxslər haqqında" Qanun

29.12.2015

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" Qanun

20.10.2015

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanun

30.09.2015

"Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Qanun

30.09.2015

"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" Qanun

02.07.2013

"Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında" Qanun

13.06.2013

"Dövlət satınalmaları haqqında" Qanun

14.07.2023

"İnzibati icraat haqqında" Qanun

21.10.2005

"Tənzimlənən qiymətlər haqqında" Qanun

30.05.2003

"Dövlət rüsumu haqqında" Qanun

04.12.2001

"Texniki təhlükəsizlik haqqında" Qanun

02.11.1999

"Təbii inhisarlar haqqında" Qanun

15.12.1998

"İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Qanun

19.09.1995

"Haqsız rəqabət haqqında" Qanun

02.06.1995

"Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Qanun

04.03.1993

 Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

29.12.2015

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

11.07.2000

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

28.12.1999

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

01.02.1999

"Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında" Qanun

02.12.2022

"Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında" Qanun

27.12.2022

Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsi

08.12.2023