İcrası məcburi olan göstərişlər
Enerjitəchizat müəssisələrinə verilən məcburi göstərişlərə dair məlumatlar ilə buradan tanış ola bilərsiniz
İcrası məcburi olan göstərişlər
  • KateqoriyaFəaliyyət istiqamətləri

Agentlik öz Nizamnaməsində müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı tənzimlənən müəssisələrə icrası məcburi olan göstərişlər verir.

Agentliyin icrası məcburi olan göstərişləri "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respubikasının Qanununa uyğun olaraq inzibati akt hesab olunur. İcrası məcburi olan göstərişlər həm konkret pozuntu halları ilə bağlı, həm də gələcəkdə baş verəcək pozuntunun qarşısının alınması məqsədilə verilə bilər.