Hesabatlılıq
  • KateqoriyaAgentlik

 


“Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabat”, “Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı illik maliyyə hesabatları" və kənar auditor rəyi bu səhifədə dərc edilir.

"Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabat" Agentlik tərəfindən həmin təqvim ili üçün tədbirlər planında müəyyən edilmiş strateji hədəflərə uyğun olaraq növbəti ilin ilk 10 (on) iş günü ərzində hazırlanıb Agentliyin İdarə Heyətinə təqdim edilir, İdarə Heyətinin iclasında dinlənildikdən sonra Energetika Nazirliyinə təqdim olunur.

"Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı illik maliyyə hesabatı" hazırlanıb hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 30-dək Agentliyin İdarə Heyətinin sədri ilə müzakirə olunur, kənar auditor tərəfindən yoxlanılır və onun rəyi ilə birlikdə Energetika Nazirliyinə təqdim olunur.

Şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi, həmçinin fəaliyyətin düzgünlüyünün və qanuniliyinin müstəqil surətdə yoxlanılması üçün Agentlik hər il kənar auditor cəlb edir. Kənar auditorun hesabatı Energetika Nazirliyinə təqdim edilir.

Bundan başqa, Agentlik hər il Energetika Nazirliyi və aidiyyəti qurumlara aşağıdakı hesabatları təqdim edir:

  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının icrası ilə bağlı hesabat;
  • İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsmanın) ölkədə insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında illik məruzəsi üçün hesabat;
  • “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın Agentlik tərəfindən icrasına dair hesabat”;
  • Agentliyin dövlət satınalmalarına dair hesabat;
  • Energetika Nazirliyinin rəhbərliyinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı hesabatlar;
  • Agentliyin öz təşəbbüsü ilə hazırladığı hesabatlar;
  • ERRA təşkilatının soruğusu əsasında Agentliyin hazırladığı hesabatlar.
İllik hesabatlar

2023-cü il üzrə hesabat

AERA-nın fəaliyyətinə dair illik hesabat


2022-ci il üzrə hesabat

AERA-nın fəaliyyətinə dair illik hesabat 


Müstəqil auditorun rəyi və maliyyə hesabatları


2021-ci il üzrə hesabatlar

AERA-nın fəaliyyətinə dair illik hesabat 

Müstəqil auditorun rəyi və maliyyə hesabatları              


2020-ci il üzrə hesabatlar

AERA-nın fəaliyyətinə dair illik hesabat                

Müstəqil auditorun rəyi və maliyyə hesabatları      


2019-cu il üzrə hesabatlar

AERA-nın fəaliyyətinə dair illik hesabat             

Müstəqil auditorun rəyi və maliyyə hesabatları       


2018 - 2019-cu illər üzrə hesabat

AERA: "Ümumi Baxış" adlı 2-illik hesabat           

2018-ci il üzrə hesabatlar

AERA tərəfindən görülmüş işlərə dair hesabat      

Müstəqil auditorun rəyi və maliyyə hesabatları