İnvestisiya mühiti
Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahələrində investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması, eləcə də həmin sahələrə investisiya cəlb edilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanmasına dair məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz
İnvestisiya mühiti
 • KateqoriyaFəaliyyət istiqamətləri

Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi (AERA) elektrik və istilik enerjisi, həmçinin qaz təchizatı sahələrində  investisiya mühitinin əlverişliliyinin artırılması, eləcə də beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla həmin sahələrə investisiya cəlb edilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanmasını təmin edir.


Həyata keçirilən tədbirlər

 • İnvestisiya qoyuluşları üzrə maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi;
 • İnvestisiya qoyuluşlarının yaradılacaq yeni istehsal gücləri üzrə şaxələndirilməsi;
 • İnvestisiya qoyuluşu tələb olunan elektrik stansiyalarının istismar və maliyyələşmə formasının seçilməsi;
 • İnvestor seçmək üçün tenderlərin elan edilməsi.

İnvestisiya tələb edən icrası nəzərdə tutulan tədbirlər

 • Milli istehsal portfelinin ehtiyat həcminin artırılması;
 • Milli istehsal portfelinin şaxələndirilməsi;
 • İzafi təchizata görə qısamüddətli perspektivdə xalis elektrik enerjisi ixracı imkanının nəzərdən keçirilməsi;
 • Elektrik stansiyalarının səmərəliliyinin artırılması və mövcud potensialdan səmərəli istifadə;
 • Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması, elektrik enerjisi verilişinin və paylanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 • İstehlakda səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün optimal mexanizmlərdən istifadə;
 • Təbii qazın paylanması ilə bağlı bütün növ itkilərin minimuma endirilməsi;
 • Coğrafi, sosial və iqtisadi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla ölkədə optimal istilik enerjisi və isti su təchizatı sisteminin genişləndirilməsi.

İstehsalın diversifikasiyası

Agentlik elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahələrinə investisiya cəlb etməklə yanaşı, milli istehsal portfelinin (investisiya qoyuluşu tələb olunan elektrik stansiyalarının istismar və maliyyələşmə formasının seçilməsi) şaxələndirilməsi (diversifikasiya)  istiqamətində də tədbirlər həyata keçirir. Strateji əhəmiyyət kəsb etməyən istehsal güclərinin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulub və bu tədbirin icrası çərçivəsində razılaşdırılmış təkliflər hazırlanıb. İlkin olaraq modul tipli elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsi təklif edilməklə ölkənin elektroenergetika sisteminin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə sahəyə özəl investisiyaların cəlb edilməsi nəzərdə tutulub.


Özəl investisiyaların cəlb edilməsində hədəflər

 • Tənzimlənən sahədə rəqabət mühiti formalaşdırmaqla səmərəliliyin təmin edilməsi;
 • İnnovasiyaların və mütərəqqi texnologiyaların cəlb edilməsi;
 • Tənzimlənən müəssisələr arasında iqtisadi meyarlar əsasında seçim təcrübəsinin formalaşdırılması;
 • Müstəqil stansiyaların sayının artırılması yolu ilə sistemin idarə edilməsində çevikliyin təmin edilməsi;
 • Mütərəqqi idarəetmə sistemlərinin tətbiqi üçün addımların atılması;
 • Kadr potensialının gücləndirilməsi;
 • Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi.

Özəlləşdirilmənin həyata keçirilməsi

Elektrik enerjisi istehsalı sahəsində özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi ölkənin elektroenergetika sisteminin səmərəliliyinin artırılmasına dəstək olmaqla yanaşı, əlverişli investisiya mühitinin formalaşmasına da yardımçı olur. Tənzimlənən sahədə kiçik su elektrik stansiyalarının özəlləşdirilməsi "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq həyata keçirilib. Sözügedən dövlət proqramı çərçivəsində özəlləşdirilməyə açıq elan edilən 8 kiçik su elektrik stansiyasından beşi özəlləşdirilib. Həmin stansiyalardan dördü özəl investisiyalar hesabına yenidən qurularaq fəaliyyət göstərməkdədir. 


"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı" çərçivəsində özəlləşdirilmiş kiçik su elektrik stansiyaları

Kiçik su elektrik stansiyaları
Güc (MVt)
Muğan KSES 4,1
Çiçəkli KSES 3,0
Şəki  KSES 1,3
Nügədi KSES 0,8