Elektrik, qaz və istilik təchizatının dayandırılmasının şərtləri
İstehlakçının elektrik, qaz və istilik təchizatı hansı hallarda dayandırıla bilər? Ətraflı cavabı buradan əldə edə bilərsiniz
Elektrik, qaz və istilik təchizatının dayandırılmasının şərtləri
 • KateqoriyaƏhali


Elektrik enerjisinin verilməsi hansı hallarda dayandırıla bilər? 

Enerji təchizatı müəssisəsi tərəfindən  istehlakçıya verilən elektrik enerjisinin dayandırılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları"nın 9.13-cü bəndində göstərilmiş aşağıdakı altbəndlər ilə müəyyən edilir:

 • İstehlakçının müvafiq yazılı müraciəti (elektrik enerjisinin verilməsinin dayandırılmasının səbəbi və müddəti göstərilməklə) olduqda;
 • Elektrik enerjisinin sayğacla müəyyənləşən hesabı istehlakçıya enerji təchizatı müəssisəsi tərəfindən göndərildikdən sonra 1 ay müddətində tam məbləğdə ödənilmədikdə; 
 • Təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındıqda;
 • Enerji təchizatı müəssisəsi ilə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda;
 • Məhkəmənin qərarı ilə;
 • Dini ekstremizm əleyhinə xüsusi əməliyyat aparıldıqda, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin göstərişləri əsasında.

Qazın verilməsi hansı hallarda dayandırıla bilər?

Qaz təchizatı müəssisəsi tərəfindən istehlakçıya verilən qazın dayandırılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qazdan istifadə Qaydaları"nın 6.1-ci  bəndində göstərilmiş aşağıdakı altbəndlər ilə müəyyən edilir:

 • İstehlakçının müvafiq yazılı müraciəti (qaz təchizatının dayandırılmasının səbəbi və müddəti göstərilməklə) olduqda;
 • Təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındıqda;
 • İstehlakçının qaz qurğusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi dövlət standartlarının tələblərinə cavab vermədikdə;
 • Paylayıcının istehlakçıya verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı istehlakçıya paylayıcı tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay müddətində tam ödənilmədikdə;
 • Paylayıcı ilə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda;
 • İstehlakçı  müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının səlahiyyətli nümayəndələrinin (EMTA) qaz qurğularına, tüstü bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə texniki baxış keçirmək üçün onun mülkiyyətində və ya istifadəsində olan tikinti obyektinə daxil olmasına maneə törətdikdə həmin оrqаnların göstərişi əsasında;
 • Müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən tərtib edilmiş texniki baxış aktında qeyd olunmuş qəza və (və ya) bədbəxt hadisələrə səbəb ola biləcək nöqsanlar istehlakçı tərəfindən nəzərdə tutulmuş müddətdə aradan qaldırılmadıqda həmin оrqаnların göstərişi əsasında;
 • Məhkəmənin qərarı ilə;
 • Dini ekstremizm əleyhinə xüsusi əməliyyat aparıldıqda, xüsusi əməliyyat aparan orqanın göstərişi əsasında.

İstilik enerjisinin verilməsi hansı hallarda dayandırıla bilər?

Enerji təchizatı müəssisəsi tərəfindən  istehlakçıya verilən istilik enerjisinin dayandırılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 5 sentyabr tarixli 303 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın 8.1-ci bəndi ilə müəyyən edilir.