Elektrik enerjisi və qaz təchizatı üzrə müqavilə şərtləri
Elektrik enerjisi və qaz təchizatı üzrə müqavilə şərtləri necədir? Detallı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz
Elektrik enerjisi və qaz təchizatı üzrə müqavilə şərtləri
Elektrik enerjisi və qaz təchizatı üzrə müqavilə şərtləri necədir? Detallı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz
Elektrik enerjisi və qaz təchizatı üzrə müqavilə şərtləri
  • KateqoriyaƏhali

İstehlakçı ilə enerjitəchizat müəsissəsi arasında müqavilə şərtləri

İstehlakçı ilə enerjitəchizat müəssisəsi arasında münasibətlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları" ilə müəyyən edilir və birtipli müqavilə əsasında tənzimlənir. 

"Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları"nı nəzərdən keçirərək ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.


İstehlakçı ilə qaz paylayıcısı arasında müqavilə şərtləri

İstehlakçı ilə qaz paylayıcısı arasında münasibətlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qazdan istifadə Qaydaları" ilə müəyyən edilir və ona əlavə edilmiş birtipli müqavilə əsasında tənzimlənir. 

“Qazdan istifadə Qaydaları”nı nəzərdən keçirərək ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. 


İstehlakçı ilə enerjitəchizat müəsissəsi arasında müqavilə şərtləri

İstehlakçı ilə enerjitəchizat müəssisəsi arasında münasibətlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 5 sentyabr tarixli 303 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları” ilə müəyyən edilir və ona əlavə edilmiş müqavilə əsasında tənzimlənir.

“İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları”nı nəzərdən keçirərək ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.