Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar və Sərəncamları
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Agentliyin funksiyalarına toxunan qərarları, energetika sahəsinə aid qərar və sərəncamları, eləcə də qaz təchizatına aid qərarları ilə buradan tanış ola bilərsiniz
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar və Sərəncamları
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Agentliyin funksiyalarına toxunan qərarları, energetika sahəsinə aid qərar və sərəncamları, eləcə də qaz təchizatına aid qərarları ilə buradan tanış ola bilərsiniz
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar və Sərəncamları
  • KateqoriyaHüquqi Aktlar


 
Aktın adı
Tarix 
“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 02.02.2005
“Qazdan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 12.05.2011
"Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" Qərar 08.10.2014
"Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 8 oktyabr tarixli 325 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Qərar 15.02.2018
"Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərinin aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar  26.02.2020
“Avropa Komissiyasının Azərbaycan Respublikasına Energetika Sahəsində İslahatlara Dəstək Proqramı ilə bağlı ayırdığı 13,0 mln. avro məbləğində qrant vəsaitinin Proqramın məqsədlərinə istifadəsi üzrə Tədbirlər Planı"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar  16.12.2009

"Azərbaycan Respublikasında icarəsinə yol verilməyən müəssisələr haqqında" Qərar

10.08.1992

"Həyat təminatı obyektlərinin təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə əlavə tədbirlər haqqında" Qərar

02.11.1995

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi haqqında" Qərar

03.11.1997

"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları  üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında" Qərar

22.04.1998

"Qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında" Qərar

31.05.1999

"Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə"Qərar 

23.12.2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar 14.04.2022
Enerji effektivliyi müqaviləsinin nümunəvi forması və şərtləri, habelə enerji effektivliyi xidmətlərinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 17.08.2022

“Enerji menecment sisteminə dair tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında Qərar

17.08.2022

"Məcburi enerji auditi keçirilməli olan təsərrüfat subyektlərinin və qeyri-yaşayış binalarının müəyyən edilməsi üçün meyarlar"ın təsdiq edilməsi barədə Qərar

17.08.2022
"Enerji auditinin keçirilməsi, həmçinin enerji auditinin nəticəsinə dair hesabatın təqdim edilməsi qaydasının və formasının təsdiq edilməsi haqqında" Qərar  08.12.2022
“Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli 226 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar 08.12.2022
"Enerji auditinin həyata keçirilməsi üçün ixtisas attestatının forması, verilməsi qaydası, onun qüvvədəolma müddətinin dayandırılması və ləğv edilməsi, eləcə də enerji auditorlarının və enerji auditi üzrə təşkilatların reyestrinin aparılması və onların fəaliyyətinə nəzarətin  həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında  Qərar 08.12.2022

“Enerji idarəçisinə (menecerinə) dair tələblər, habelə onların attestasiyadan keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

08.12.2022

"Enerji istehlakı ilə əlaqədar məhsulların etiketlənməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

06.12.2022
"Qaz qurğularının tikintisinə, qurulmasına, istismarına və işçi vəziyyətdə saxlanmasına dair tələblər"in təsdiq edilməsi haqqında Qərar 06.02.2023

"Qaz qurğularının qazın atmosferə buraxılmamasına, habelə qazın təzyiqinə, temperaturuna, tərkibinə və digər göstəricilərinə dair tələblər"in təsdiq edilməsi haqqında Qərar 

06.02.2023

"Tüstü bacalarının istismarında təhlükəsizlik texnikası Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

06.02.2023

"Enerji istehlak edən və ya enerji istehlakına təsir edən məhsullar üzrə ekoloji dizayn tələbləri"nin təsdiq edilməsi haqqında Qərar

20.02.2023

"Elektrik və istilik enerjisi istehsalı və təbii qazın emalı üzrə effektivlik potensialının qiymətləndirilməsi qaydasının və qiymətləndirmə meyarları"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

18.04.2023

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Qərar

25.06.2023

“İxtisaslaşmış podratçılara verilən ixtisas attestatının forması, onun verilməsi, qüvvədəolma müddətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi, eləcə də ixtisaslaşmış podratçıların reyestrinin aparılması və onların fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

25.06.2023

Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

25.06.2023

“Qaz paylayıcısı tərəfindən qaz qurğularında, qaz xətlərində və tüstü bacalarında, habelə havalandırma və havadəyişmə xətlərində müayinənin keçirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

25.06.2023

Müayinənin və texniki xidmətin həyata keçirilməsinə monitorinqin keçirilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

25.06.2023

“Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi barədə hesabatın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

01.08.2023

“Binalar üçün minimum enerji effektivliyi Normaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 

26.08.2023

“Tikinti obyektlərinin qazpaylayıcı şəbəkəyə qoşulması və ya əlavə qaz həcmi alması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

30.08.2023

“İstilik enerjisindən istifadə qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

05.09.2023

"Bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal edilmiş elektrik enerjisinin mənbəyinə dair sertifikatın verilməsi Qaydası və forması"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

28.09.2023

“Aktiv istehlakçının dəstəklənməsi mexanizminin tətbiqi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və aktiv istehlakçılar tərəfindən bərpa olunan enerji mənbələri hesabına istehsal edilən elektrik enerjisinin güc həddinin müəyyən edilməsi haqqında Qərar

28.09.2023

“Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə informasiya sisteminin Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında Qərar

28.09.2023

"Tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması və ya əlavə enerji (güc) alması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 

03.11.2023

“Tikinti obyektlərinə tələb olunan gücün hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

03.11.2023

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 31 may tarixli 87 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydalar”da dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar

26.12.2023

Mühafizəsi təmin edilən mühüm əhəmiyyətli elektroenergetika obyektlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

26.01.2024

Sərbəst istehlakçılar üçün illik elektrik enerjisi sərfiyyatının həddinin müəyyən edilməsi haqqında Qərar

01.02.2024

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli və “İstilik enerjisindən istifadə qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2023-cü il 5 sentyabr tarixli 303 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

03.04.2024

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonunun və Abşeron rayonunun inzibati ərazilərində dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə aid bəzi torpaq sahələrinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında

16.04.2024
Neftçala rayonunun inzibati ərazisində dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə aid bəzi torpaq sahələrinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında 16.04.2024
Biləsuvar rayonunun inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında

16.04.2024

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 30 dekabr tarixli 1086-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 20.04.2024

“Elektrik şəbəkələrinin mühafizə zonalarının ölçüləri və həmin ərazilərdə təsərrüfat işlərinin aparılmasına dair tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında 

16.05.2024

Cəbrayıl rayonunun inzibati ərazisində dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahəsinin bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisi kimi müəyyən edilməsi haqqında

24.05.2024