Elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində mühafizə zonaları
Hansı ərazilər elektrik və qaz şəbəkələrinin mühafizə zonası hesab edilir? Bu sahədə qaydalar hansı tədbirləri özündə ehtiva edir? Ətraflı cavabı bu bölmədə görə bilərsiniz
Elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində mühafizə zonaları
Hansı ərazilər elektrik və qaz şəbəkələrinin mühafizə zonası hesab edilir? Bu sahədə qaydalar hansı tədbirləri özündə ehtiva edir? Ətraflı cavabı bu bölmədə görə bilərsiniz
Elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində mühafizə zonaları
  • Kateqoriyaİstehlakçılar

Elektrik şəbəkələrinin mühafizə zonası 

Elektrik şəbəkələrinin qorunmasını təmin etmək, bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq məqsədilə elektrik şəbəkələrindən binalara, qurğulara qədər olan torpaq sahəsi, su səthindən suyun dibinə qədər olan su boşluğu, torpaq və su səthindən hava fəzası şəklində olan minimal məsafələr elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi zonası sayılır.

 

Azərbaycanda “Gərginliyi 1000 voltadək olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın və “Gərginliyi 1000 voltdan yuxarı olan elektrik şəbəkələrinin mühafizəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar 10 iyun 2005-ci ildə qəbul olunub.


Qaz şəbəkələrinin mühafizə zonası 

Mədən və mədəndaxili boru kəmərləri və kollektorlar da daxil olmaqla təbii, süni karbohidrogenli qazları, kondensat, sıxılmış karbohidrogenli və mayeləşdirilmiş qazları, digər sıxılmış karbohidrogenləri nəql edən magistral boru kəmərlərinin ərazisi  qaz şəbəkələrinin mühafizə zonası sayılır.

 

Azərbaycanda "Qaz təchizatında mühafizə zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" qərar 21 iyun 1999-cu ildə qəbul olunub.