Tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması ilə bağlı qoşulma haqqını ödəmişəm, lakin şəbəkəyə qoşulması təmin edilmir. Nə etməliyəm?
  • Kateqoriyaİstehlakçılar

Sahibkarların tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi təchizatı şəbəkəsinə qoşulması qoşulma haqqı ödənildikdən sonra 20 gün müddətində, məişət abonentlərinin isə  elektrik enerjisi təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 24 gün müddətində həyata keçirilməlidir. (İstinad: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 2017-ci il tarixli, 1313 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydası”nın və

326 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məişət abunəçilərinin mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması (mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən).