Lisenziyalar və icazələr
Agentlik, Energetika Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tənzimlənən sahə üzrə verdikləri icazə və lisenziyalara dair məlumatlar ilə buradan tanış ola bilərsiniz
Lisenziyalar və icazələr
 • KateqoriyaFəaliyyət istiqamətləri

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və öz Nizamnaməsinə əsasən, Agentlik aşağıdakı icazələri vermək səlahiyyətlərinə malikdir:

 • 200 kVt-dan yuxarı elektrik qurğularının istismara buraxılış aktının verilməsi;
 • sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə.

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və öz Əsasnaməsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi tənzimlənən sahədə aşağıdakı icazələri vermək səlahiyyətlərinə malikdir:

 • elektrik enerjisinin nəqlinə icazə;
 • elektrik enerjisinin paylanmasına icazə;
 • elektrik enerjisinin ixrac və idxal edilməsinə icazə;
 • su elektrik stansiyaları və bio kütlədən alınan qaz və ya digər yanacaq növü vasitəsilə elektrik və istilik enerjisi istehsal edən elektrik stansiyalarında elektrik enerjisinin istehsalı üzrə 500 kilovatdan, digər hallar üzrə isə 150 kilovatdan yuxarı elektrik enerjisinin istehsalı;
 • qazın istehsalına və təbii qazın emalına icazə;
 • qazın nəqli üçün icazə;
 • qazın paylanmasına icazə;
 • neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatına icazə;
 • neft və qaz yataqlarının işlənməsi və hasilatına icazə;
 • “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsinə icazə (təbii qazın hasilatı və emalı);
 • ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamə.

Azərbaycan Respublikası Energertika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iştirakı ilə yeraltı qaz anbarlarının işlənməsi, tikilməsiistismarına icazə verir.

"Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və öz Əsasnaməsinə əsasən, maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasınaistismarına lisenziyaların verilməsi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətinə aiddir.