Məişət abonentləri ilə hesablaşmalarda elektrik enerjisi itkilərinə (texnoloji sərfiyyat) görə ödəniş tutulurmu?
  • KateqoriyaElektrik enerjisi

“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın 7.13-cü bəndinin  üçüncü abzasına əsasən, məişət abonentləri ilə elektrik enerjisinə görə hesablaşmalar quraşdırıldığı yerdən asılı olmayaraq, hesablaşma yalnız elektrik sayğacının göstərişinə və bu istehlakçı qrupu üçün müəyyən edilmiş tarifə əsasən aparılır. Məişət abonentləri ilə hesablaşmalarda elektrik enerjisi itkiləri (texnoloji sərfiyyat) nəzərə alınmır və ona görə ödəniş tutulmur.